PÅ GÅNG

Här hittar du kort info om vad som är på gång.

ALLMÄNT

Bo och bygga i Björnrike, information och hantering av personuppgifter.

ÅRSstämmor

Protokoll från föreningsstämmor, årsredovisningar, budget m.fl.

VÄGSKÖTSEL

Vilka plogar och sandar. var och när?
 

SOPOR

Vi värnar om miljön och tar ansvar för att återvinna avfallet.

STADGAR

Stadgar är de regler som gäller för vår samfällighetsförening.

VÄGFOGDE

Vår områdesansvarige; det här gör han.
 

PARKERING

Tydliga regler för boende och gäster.

 

GRÖNOMRÅDEN

Vår omsorg för skogen och marken som inte är privata tomter.