Björnrike samfällighet äger och förvaltar gemensamhetsanläggningen Vemdalens Kyrkby ga:11 i Härjedalens kommun. Anläggningen består av 55 vägar med en väglängd på drygt 3 mil och belysning, parkeringsplatser, naturmark med gångvägar och skidleder, sanddepåer, skyltar, sopstationer för matvfall. restavfall och förpackningar samt en gång- och skidbro över Sersån.
 
Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen och har en deltidsarvoderad vägfogde som sköter tillsynen av bl.a. vägar och har kontakter med alla våra entreprenörer för vägunderhållet.

 

STYRELSEN

Pontus Ellefsson
styrelseordförande
Nipan

 

Johan Swensson
ledamot
Bergssidan

 

Veronica Yng Gisslin
ledamot, sekreterare
Nipan

 

Calle Smedshammar
ledamot
Bergssidan

 

Svante Ridman
ledamot
Fjällvyn

 

Lars Blomberg
suppleant
Bergsidan

 

Anders Ekedahl
suppleant
Sersådalen


 

Karina Åbom
suppleant
Blästervallen


 

Jan-Olof Edström
adjungerad vägfogde
Vemdalen

 

Håkan Wallström
adjungerad
projekt
Blästervallen