SOPHANTERING

I Björnrike finns sopstationer på följande platser:

 • Aspstigen
 • Björnvallsvägen
 • Björnvägen vid Björnrike Centrat
 • Björnvägen mittemot infarten till Gustav Vallins väg
 • Blåbärgsvägen / Lingonstigen
 • Fågelvägen / Duvstigen
 • Lostigen
 • Nallehusen (sopbod för brf:ens medlemmar)
 • Slalomvägen
 • Terrassvägen
 • Övre Nallevägen
På kartan här nedan kan du se var sopstationerna ligger.
Nya krav på att sortera matavfall och förpackningar 

I Björnrike har vi nedgrävda underjordsbehållare som är tydligt märkta med matavfall och restavfall för att underlätta sophanteringen. Därutöver finns behållare för färgat och ofärgat glas, metall, papper och plast vid varje sopstation. 

Vid några stationer finns även behållare för PET-flaskor och aluminiumburkar. Dessa töms av Vemdalens IF som får  intäkterna från pantningen till sin verksamhet.
 
En återvinningscentral för övrigt avfall ligger mellan Hedeviken och Hede. Dit måste man köra allt som inte är hushållsavfall, glas, aluminiumburkar eller PET-flaskor. För öppettider klicka här.

Här nedan kan du läsa mer om hur du sorterar ditt avfall och ladda ned sorteringsblad på svenska och engelska.