SOPHANTERING

Regler och rutiner för sopinsamlingen i Björnrike

Det finns nergrävda behållare för matavfall och restavfall (hushållssopor) på 9 platser i Björnrike.
Under högsäsong töms behållarna två gånger i veckan eller oftare om det behövs.
Vår vägfogde ansvarar för att sophämtningen fungerar enligt avtal.
 
Återvinningstationer för insamling av förpackningar av plast, kartong, metall och glas finns vid Slalomvägen, Björnrike Centrat, Blästerstigen/Lostigen, Övre Nallevägen och utmed Björnvägen (mitt emot infarten till Björnvallsvägen).

För karta över området, klicka här.
 

Vid vissa insamlingsplatser finns särskilda behållare utplacerade för aluminiumburkar och för PET-flaskor. Vi har ett samarbete med Vemdalens IF som tömmer behållarna och som tack får de intäkten från pantningen.
 
En återvinningscentral för övrigt avfall ligger mellan Hedeviken och Hede. Dit måste man köra allt som inte är hushållsavfall, glas, aluminiumburkar eller PET-flaskor. För öppettider klicka här.
 
I de fall som det dumpas avfall som inte är brännbart hushållsavfall vid sopbehållarna, måste föreningen köpa in tjänsten att hämta upp skräpet och köra till Hede. För det debiteras vi, och den extra kostnaden drabbar därmed samtliga medlemmar.