PARKERING

Vi arbetar aktivt för att hålla god kvalitet på våra vägar (snöröjning, sandning, hyvling och övrigt underhåll). Varje år görs rensning av diken, slyröjning och allmän uppstädning.
 
Vi ser också till att infarter till tomter är funktionella med hänsyn till vattenavrinning och att parkeringsplatser anordnas inne på tomterna.

Vi vill gärna göra dig uppmärksam på följande:
  • Tomter/byggen ska planeras så att parkeringsplatser ryms inne på tomtmarken. Parkering på vägmark och vändplaner är inte tillåtet.
  • Trumma med diameter minst 400 mm ska anläggas i diket under tomtinfarten, så att vattenavrinning från tomten ut på vägen, förhindras. Detta kan innebära att mindre diken får grävas längs infarten för att anslutas till diket på vägen.
Vi står naturligtvis till förfogande med råd. Ta kontakt med oss om det är något du undrar över så tar vi ett möte på plats.