PÅ GÅNG

Här hittar du kort info om vad som är på gång.

ALLMÄNT

Ekonomi, informationsutskick och GDPR.

ÅRSMÖTEN

Protokoll från tidigare årsmöten, extra stämmor samt verksamhetsberättelser.

VÄGSKÖTSEL

Vilka skottar och sopar var, och när?
 

SOPOR

Som alltid - väl skött lika med allmän trivsel.

STADGAR

Juridiska ramar och regler för vår organisation.

VÄGFOGDE

Vår områdesansvarige; det här gör han.
 

PARKERING

Tydliga regler för boenden och gäster.

 

GRÖNOMRÅDEN

Vår omsorg för skogen och marken som inte är privata tomter.