SOPHANTERING

Regler och rutiner för sopinsamlingen i Björnrike

Det finns 15 nergrävda sopbehållare på 9 olika platser i Björnrike. Under högsäsong töms behållarna två gånger i veckan eller oftare om det behövs.
Vår vägfogde ansvarar för att sophämtning fungerar enligt avtal.
 
I de röda behållarna lämnas enbart hushållsavfall som är brännbart.
 
Återvinningstationer för insamling av förpackningar, glas med mera finns vid avfarterna till Björnvallen och Bergsidan samt i Vemdalen by.

För karta över området, klicka här.
 

Vid vissa insamlingsplatser finns särskilda behållare utplacerade för aluminiumburkar och för PET-flaskor. Vi har ett samarbete med Vemdalens IF, som tömmer behållarna och som tack får de intäkten från pantningen.
 
En återvinningscentral för övrigt avfall ligger mellan Hedeviken och Hede. Dit måste man köra allt som inte är hushållsavfall, glas, aluminiumburkar eller PET-flaskor. För öppettider klicka här.
 
I de fall som det dumpas avfall som inte är brännbart hushållsavfall vid sopbehållarna, måste föreningen köpa in tjänsten att hämta upp skräpet och köra till Hede. För det debiteras vi, och den extra kostnaden drabbar därmed samtliga medlemmar.