Innehåll

Om Oss

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ordförande har ordet

Välkommen till första utgåvan av samfällighetsföreningens hemsida! Alla fastighetsägare i hela Björnrikeområdet är sedan den 16 januari 2012 medlemmar i den sammanslagna föreningen Björnrike samfällighetsförening och vi har funnit det välmotiverat att skaffa oss en egen hemsida. Avsikten är naturligtvis att alla på ett enkelt sätt ska kunna ta del av vad som händer i föreningen och i Björnrike.

”Vi” var vid årsskiftet 442 fastigheter av varierande storlek, allt från obebyggda fastigheter (74st) till enskilda fastigheter med som mest 52 lägenheter. Utbyggnadstakten i Björnrike är hög och detaljplanerna omfattar idag cirka 1200 lägenheter. Samtidigt tillkommer hela tiden nya detaljplaner med ytterligare lägenheter, närmast Södra Björnvallen med cirka 100 lägenheter och ett nytt område söder om Fågelvägens nedre del med 40 lägenheter. Fullt utbyggt kommer Björnrike alltså med dagens planer att omfatta betydligt mer än 10.000 bäddar.

Infrastrukturen i Björnrike planerades till stor del för mer än 30 år sedan och byggdes för en bråkdel av dagens omfattning. Följaktligen krävs upprustningar och samfällighetens styrelse arbetar kontinuerligt med förbättringar i sitt ansvarsområde. Under 2011 var de prioriterade aktiviteterna:

 • Absolut mest energi har lagts på att förbereda sammanslagningen av de två samfälligheterna till en enhet under namn Björnrike samfällighetsförening. Lantmäteriet genomförde en förrättning som vann laga kraft den 16 januari. Det har krävt mycket arbete, men nu är vi alltså en!
 • Belysning längs Björnvägen från infarten till Grizzly upp till Björnidet
 • Gallring av Björnvägens slänt ner mot Blästran
 • Slutförande av upprustningen av vägarna i området väster om Blästran
 • Hantering av en stämning inför Östersunds Tingsrätt avseende åsatt andelstal. Efter sex månaders skriftväxling återtog käranden stämningen. Under 2012 kommer, under förutsättning av årsmötets gillande, huvudaktiviteterna att vara:
 • Fortsatt förberedelse och projektering av Björnvägens upprustning med separat gångbana och belysning hela vägen
 • Belysning av Vesselstigen upp till Slalomvägen och hela Fågelvägen
 • Ny beläggning på Lingonstigen och Vesselstigen upp till Slalomvägen
 • Fortsatt gallring av grönområden
 • Fortsatt uppvaktning av kommunen för att ytterligare förbättra sopinsamlingen

Som vanligt kommer vi att ha samfällighetens årsmöte på Långfredagen. Styrelsen hoppas på en mangrann uppställning. Vi lovar intressant information och för oss alla viktiga beslut.

Webmaster har ordet

För att registrera ett konto och kunna se all information som finns på sidan, var god tryck på "Registrera ett konto" i menyn ovan och följ sedan instruktionerna.

Om ni är flera personer i hushållet som alla vill ha information via mail, registrera separata konton.