VÄLKOMMEN TILL BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHET


 

PÅ GÅNG

Vår nya angöring/entré till Björnrike är i det närmaste klar nu. 

ALLMÄNT

Ekonomi, informationsutskick och GDPR.

ÅRSMÖTEN

Protokoll från tidigare årsmöten, extra stämmor samt verksamhetsberättelser.

VÄGSKÖTSEL

Vilka skottar och sopar var, och när?
 

SOPOR

Som alltid - väl skött lika med allmän trivsel.

STADGAR

Juridiska ramar och regler för vår organisation.

VÄGFOGDE

Vår områdesansvarige; det här gör han.
 

PARKERING

Tydliga regler för boenden och gäster.

 

GRÖNOMRÅDEN

Vår omsorg för skogen och marken som inte är privata tomter.