Björnrike samfällighetsförening äger och förvaltar gemensamhetsanläggningen Vemdalens Kyrkby GA:11 i Härjedalens kommun. Anläggningen består bl.a. av vägar, vägbelysning, parkeringsplatser, naturmark med gång- och skidvägar, sanddepåer samt en gång- och skidbro över Sersån. Vår ambition är alltid att arbeta för våra medlemmars och Björnrikes bästa.
 
Styrelsen består av 5 ledamöter och 3 suppleanter och har sitt säte i Härjedalens kommun.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Ordföranden väljs på ett år. Vid styrelsens möten deltar även vår vägfogde och projektansvariga som adjungerade. En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

 

STYRELSEN

Peter Broberg
ordförande
Bergssidan

Pontus Ellefsson
ledamot
Nipan 

Carina Ronge
ledamot
Bergssidan

Lena Wiklund
ledamot
Solhöjden

Johan Swensson
ledamot
Bergssidan

 

Glenn Westerlund
suppleant
SkiStar

 

Svante Ridman
suppleant
Fjällvyn

Jan-Olof Edström, vägfogde
adjungerad

 

Mats Eskilsson
adjungerad Projekt

 

Håkan Wallström
adjungerad Projekt