PÅ GÅNG...

GLAD PÅSK!

Varmt välkomna till Björnrike och den femte årstiden i fjällen!


I år har vi ovanligt gott om snö och väderprognosen lovar mer snö inför påskhelgen.

Under Långfredagen kommer våra snöröjare Tomas, Tommy och Thomas att ploga vägar och bilfria tominfarter om snödjupet överstiger 6 cm . Vi plogar ca 3 mil utmed 55 vägar och 76 530 kvm parkeringsytor så vi ber om överseende med att grabbarna behöver en hel arbetsdag för plogningen inom vårt område vid kraftigt snöfall.  

Påskafton ser ut att bli en riktig solig dag med ca 5 grader och nästan vindstilla prognos.

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA 29 MARS!

Varmt välkomnA till vår årsstämma som hålls på Villa Björnrike, Toppstigen 2, långfredagen den 29 mars 2024 kl. 10:00. Kom gärna i god tid före stämman då vi registerar din närvaro vid ankomst för att upprätta en röstlängd.
 

Kaffe, te och vatten och fikabröd serveras från kl. 9;30.


Kallelse, dagordning och övriga årsmöteshandlingar har skickats till alla fastighetsägare per post under vecka 10. Medlemmar som registerat sin e-postadress har fått handlingarna med e-post den 1 mars. 
Under fliken Årsmöten finns samtliga årsmöteshandlingar tillgängliga.


Varmt välkomna!

Styrelsen

LANTMÄTERIET HAR FATTAT BESLUT I FÖRRÄTTNINGEN OM SOPHANTERINGEN I BJÖRNRIKE 

Lanmtäteriet har skickat ett brev till alla fastighetsägare i Björnrike den 10 januari 2024 med information om pågående lantmäteriförrättning för sophanteringen i Björnrike.
Brevet skickades digitalt till Kivra eller Min Myndighetspost för de som anmält att ta emot brev digitalt från myndigheter, och med vanligt brev till de som inte tar emot post digitalt.

Styrelsen har skickat information om lantmäteriförrättningen den 12 januari 2024 via e-post och vanligt brev till samtliga fastighetsägare i Björnrike. Om du har en lägenhet i en bostadsrättsförening har informationen skickats till föreningens angivna postadress.

Informationen från styrelsen finns att ladda ned som ett PDF-dokument här nedan tillsammans med andelstal för drift och utförande i den nya sektionen 4 för sophantering.

Lantmäteriet fattade beslut den 19 februari 2024 i förrättningen om sophanteringen och fastställde andelstalen i sektion 4. Beslutet har skickats till samtliga fastighetsägare och finns även att läsa nedan.

Nu har tiden gått ut för att överklaga beslutet och Lantmäteriet registrerade beslutet i fastghetsregistret den 22 mars 2024. Så nu är alla formatliteter klara!
 

Vi önskar alla våra
medlemmar, gäster och samarbetspartner
en riktigt God jul och ett Gott nytt år!


Styrelsen

GÅNGVÄGEN KLAR - BELYSNING MONTERAS UNDER JANUARI
Lagom till julhelgen blev gångbanan mellan infarten till Björnrike och Gustav Vallins väg klar. En sträcka på cirka 1300 meter. Gångbanan kommer att plogas av Vemdalens Åkeri tills dess att ytan har blivit tillräckligt hård så att våra övriga snöröjare får överta ansvaret. 

Leverantören av Victoriaarmaturerna har haft leveransproblem sedan vi beställde belysningen i augusti. Nu har de lovat oss delleverans i början av januari och slutleverans sista veckan i januari. Så snart belysningen levererats kommer TZ Elteknik från Klövsjö att montera armaturerna med hjälp att Gryms Entreprenad från Vemdalen.

Den totala investeringen i gångvägen med belysning och markarbeten samt markköp uppgår till cirka 5 miljoner kronor och har finansierats av föreningens egna medel utan lån. 

NU KAN DU SORTERA DITT MATAVFALL I BJÖRNRIKE

Vi har installerat underjordsbehållare för matavfall bredvid behållarna för restavfall vid varje sopstation i Björnrike.
Det innebär att du som äger eller hyr en bostad ska sortera ditt matavfall och lämna det i behållaren som är märkt med texten "Matavfall".
Övrigt restavfall (hushållssopor) lämnas i behållaren som är märkt "Restavfall". Förpackningar av kartong, plast, glas och metall lämnas vid någon av våra fyra
återvinningsstationer.

Vad behöver du som äger en bostad göra?

  • Från vecka 44 kan du hämta matavfallspåsar och behållare till påsen på följande platser: 
    - Nya busskuren till höger efter infarten till Björnrike från länsväg 514. Avfallspåsar finns under locken på sittbänkarna i busskuren och påshållare i busskuren.
    - Innanför entrén till ICA i Björnrike när butiken öppnar för säsongen.
  • Med behållaren följer det med en guide om vad som får kastas i matavfallspåsen. Guiden "Så här sorterar du ditt matavfall" finns även att ladda ned här nedan.
  • Det är viktigt att se till att det finns behållare och påsar i alla kök. Sätt behållaren under diskbänken så att det blir tydligt för alla gäster vad som ska sorteras.
  • När påsen är full ska den slängas i behållare för matavfall som du hittar vid närmsta avfallsstation. På samfällighetens områdeskarta här nedan finns Björnrikes avfallstationer markerade, se symbolen M i grön färg för matavfall.
  • Du som äger en bostad har ett stort ansvar att se till att hyresgäster får information om hur de ska sortera matavfall, restavfall och förpackningar.
På Vatten- och Miljöresurs webbplats www.vattenmiljoresurs.se kan du läsa mer om
matavfallsinsamling.
Du kan även kontakta kundservice genom att mejla: kundservice@vattenmiljoresurs.se

NU FINNS EN BUSSKUR VID ANGÖRINGSYTAN

Vi har låtit en lokal entreprenör timra en busskur med sittbänkar som placerats vid angöringsytan till Björnrike. I busskurens sittbänkar finns matavfallspåsar att hämta och i kuren har vi även hållare till påsarna en tid framöver tills dess att alla som har bostad i Björnrike har hämtat en matavfallshållare och påsar.
Till våren kommer vi att så ett torvtak på busskuren så att den smälter in i fjällandskapet.

NY GÅNGVÄG MED BELYSNING UTMED BJÖRNVÄGEN

Nu är våra entreprenörer från Vemdalens Åkeri snart klara med bygget av en gångväg från angöringsytan vid infarten till Björnrike fram till infarten till Gustav Vallins väg.
Gångvägen är ca 3 meter bred och sträcker sig ca 1300 meter utmed Björnvägens högra sida. Med början vecka 44 kommer vi att sätta upp cirka 40 belysningsstolpar längs gångvägen så att man kan ta sig till och från angöringsytan även under den mörka årstiden. Om inget oförutsett inträffar kommer gångvägen att bli klar senast under november i år. Leverantören av belysningsarmaturerna har störningar i produktionen som gör att våra lampor levereras först i december.

BELYSNING PÅ PARKERINGEN VID SPÅRCENTRALEN

SkiStar har under hösten bekostat belysningsstolpar till parkeringen vid spårcentralen för att underlätta för gäster som besöker Ski Cross Arena i mörker. Sedan tidigare är skidspåret som leder mot Björnrike försett med belysning. 

FJÄLLVÄGEN HAR RUSTATS UPP MED NYTT GRUS

Fjällvägen som leder upp till spårcentralen i Björnrike har länge varit gropig och underhållet eftersatt. Nu har vi rustat upp Fjällvägen som fått drygt 1000 ton nytt slitlager i form av grus. Vi fortsätter även att underhållsgrusa stickvägar i området som behöver förbättras.

VÄLKOMMEN TILL EXTRASTÄMMA 18 AUGUSTI!

Varmt välkommen till vår extra föreningsstämma som äger rum fredagen den 18 augusti 2023 kl. 17.30 på Villa Design, Toppstigen 4 i Björnrike. Kom gärna i god tid före stämman så att vi hinner registrera din närvaro. Kaffe och bröd serveras från kl. 17.00.

Extrastämman hålls med anledning av att Lantmäteriet har fastställt nya andelstal i enlighet med beviljat bygglov för 117 lägenheter på fastigheten Vemdalens Kyrkby 43:310. Då Lantmäteriförrättningen avslutats efter att årsstämman den 7 april hållits så kallar styrelsen till extrastämma för att uttaxera korrekta årsavgifter i enlighet med vårt anläggningsbeslut.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 7 APRIL!

Varmt välkommen till vår årsstämma som hålls Långfredagen den 7 april 2023 kl. 10.00 på Lövåsgården, Skomakargatan 1 i Vemdalen. Kom gärna i god tid före stämman så att vi hinner registrera dig. Kaffe och bröd serveras från kl. 09.30.

Kallelse, dagordning och fullmakt skickas till alla fastighetsägare per post senast två veckor före stämman. Under fliken Årsmöten finns samtliga årsmöteshandlingar tillgängliga.
 

E-FAKTURA TILL BANKEN ELLER VIA E-POST

Nu kan du få fakturan med årsavgifterna direkt till din internetbank. Du hittar oss genom att söka på Björnrike Samfällighetsförening som fakturautställare.

Vill du hellre ha fakturor via e-post besöker du www.vagfas.se och loggar in med den kod som finns utskriven på kallelsen till årsstämman som du får per post senast den 24 mars 2023. Under menyvalet fastighetsägare väljer du att få faktura via e-post.

Registrera gärna dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig vid behov. Lämnar du samtycke till att dina personuppgifter lagras kommer du även att få nyhetsbrev via e-post från oss framöver.

VILL DU ARBETA I STYRELSEN?

Styrelsen utses varje år av föreningsstämman och består av ordförande, sekreterare och  tre ledamöter samt tre suppleanter. Därutöver deltar vår vägfogde och projektansvariga vid behov vid styrelsens sammanträden.
Att arbeta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. 
Det innebär inte bara ansvar för vägar, skidleder och grönområden utan även för ekonomin och för att samfällighetsföreningen ska följa gällande lagar. 
De som arbetar i styrelsen är valda av föreningens medlemmar och styrelsens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och arbeta för föreningens bästa i enlighet med vad som framgår av anläggningsbeslutet, dvs. vad som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Om du vill veta mer om förtroendeuppdraget att vara styrelsemedlem eller vill anmäla ditt intresse att arbeta i styrelsen är du välkommen att kontakta Pernilla Sjelin i valberedningen på telefon 073-922 10 40. Pernilla är en av delägarna till Bräjks Matbar.

UPPDATERADE STADGAR

Nu har Lantmäteriet registrerat ändringarna i § 5 och § 13 i föreningens stadgar som beslutades vid årsstämman den 15 april 2022. Under avsnittet Stadgar kan du ta del av aktuella stadgar.

VÄGUNDERHÅLL M.M. 

Under sommaren 2022 har Fågelvägen och stickvägar med utfart via Fågelvägen fått ett nytt slitlager grus. Totalt har cirka 1000 ton grus lagts ut på vägarna.  Vägunderhållet har delvis varit eftersatt i den gamla delen av Björnrike varför åtgärden varit prioriterad.   

ANLÄGGNINGSVÄRDET UPPGÅR TILL 36,5 MKR

Björnrike samfällighetsförening med org. nr 716414-8970 äger och förvaltar gemensamhetsanläggningen Härjedalen Vemdalens kyrkby GA:11. Anläggningen består bl.a. av vägar, vägbelysning, parkeringsplatser, naturmark med skidvägar, sanddepåer samt en gång- och skidbro över Sersån.
För att kunna bestämma ersättning när en ny fastighet inträder i anläggningen har styrelsen beräknat ett anläggningsvärde och överskott per 2022-12-31 vid andelstal 1,0 i utförande.
Anläggningens värde har beräknats med hänsyn till kostnad för utförande (byggnation), ålder och användbarhet i enlighet med 37-39 §§ Anläggningslagen 1973:1149. Det innebär en beräkning av anläggningens återanskaffningsvärde, dvs. vad det skulle kosta att bygga en motsvarande ny anläggning, med avdrag för förslitning och minskad användbarhet till följd av den tekniska utveckling som har ägt rum sedan byggnationen. 

Beräkningen av överskottet följer bestämmelsen som finns i 39 § Anläggningslagen vid föreningsförvaltning. Det innebär att överskottet beräknas som skillnaden mellan å ena sidan anläggningens värde samt föreningens tillgångar och å andra sidan föreningens skulder.

Överskottet per utförandeandel 1,0 uppgår till 20 545 kr exkl. moms 2022-12-31.

PÅGÅENDE GRÄVNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Med start i början på augusti påbörjar Vatten & Miljöresurs grävning för vatten och avlopp utmed Tallstigen. Därefter fortsätter arbeten utmed bl a Fågelvägen och ytterligare några stickvägar. Om du har frågor om grävningarna går det bra att kontakta arbetsledaren Jesper Woxlägd via telefon 010-251 53 37 eller e-post jesper.woxlagd@vattenmiljoresurs.se.
 

UNDERHÅLLSPLAN 2020–2025

Färdigställande av nedre delen av Björnvägen, besiktigat och klart sommaren 2020.

Gustav Vallins väg bör asfalteras fram till torget, när merparten av utbyggnaden i Grizzlyområdet är klart. Målet är att detta bör vara genomfört inom femårsplanen. Gångbana bör också inkluderas i planen.

Upprätta ett avtal med Holmen gällande ombyggnad/renovering av Fjällvägen. Beräknad åtgärd 2021-2022.

Upprustning av områdesskyltar fortsätter och inför vintern 2020-2021 färdigställs en ny skylt mot Solhöjden och Fjällvyn.
 

NYA OMRÅDESSKYLTAR

Säsongstart närmar sig. Snökanonerna jobbar för fullt för att backarna ska stå redo snart. Redo är även 2 av årets nya områdesskyltar - Bergsidan och Björnvallen. Skylten för Björnvallen har dessutom text på bägge sidor, så att den ger orientering i bägge körriktningar. Bergsidans skylt står vriden så att den syns både när man kommer uppifrån och nedifrån på Björnvägen.

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING 17 JANUARI 2019

I dagarna nu i början på november har Lantmäteriet skickat ut en kallelse till ett förrättningsmöte den 17 januari 2019. Många har hört av sig både till samfälligheten och Lantmäteriet.
Lite kort vad detta ärende handlar om. Härjedalens kommun har sedan några år tillbaka begärt en förrättning där de vill att samfälligheten tar över sophanteringen i Björnrike.
Något som skett på flera andra samfälligheter i Härjedalen.
Kommunens syfte är att komma bort dels från administrationen (fakturering av renhållningen till samtliga medlemmar) samt kostnad för underhåll av de nedgrävda behållarna. Kommunen måste vara avtalsägare gentemot entrprenören som tömmer behållarna, men istället för att fakturera varje medlem så fakturerar de samfälligheten en klumpsumma med visst avdrag för vår adminstratonskostnad. Därefter ska samfälligheten fakturera respektive medlem.
De samfälligheter som tagit detta steg har enligt kommunen fått lägre kostnader för renhållning. 

Vi som samfällighet har en viss skepsis kring detta övertagande, med anledning därav har vi formulerat ett antal frågeställningar vi vill diskutera och få svar på innan ett eventuellt beslut från vår sida. För drygt ett år sedan hade vi ett möte med kommunen gällande detta och röjde ut en del frågetecken men ett antal kvarstår. 
Styrelserepresentant från samfällgheten kommer att närvara på förrättningsmötet den 17 januari.
Mötets syfte från Lantmäteriet är att fånga upp de frågeställningar som föreligger i denna fråga, dels från samfälligheten och dess medlemmar samt från kommunen.

Samfällighetens huvudsakliga linje är att få klarlagt alla eventuella kostnader i samband med ett övertagande av sophantering och att inte ta över något som innebär ökade kostnader för samfällighetens medlemmar.

På förrättningen kommer även samfälligheten förorda att förrättningskostnaden ska bäras av kommunen, som är beställare av förrättningen. 

Samfälligheten försöker också få klarlagt om det finns jurudiskt utrymme att lägga vårt veto mot ett övertagande om det skulle bli aktuellt. 

Länk till mötesinbjudan, klicka här.

Hälsningar,
Styrelsen 
 

NYA ANGÖRINGEN/ENTRÉN TAR FORM

Vintern är här med besked och snödjup över metern. Vår nya angöring/entré till Björnrike tar form. Skyltar och Björnstatyn är på plats. Bussytan är avsevärt större och väl belyst vilket gör det lättare när ytan fylls av bussar, besökare och bilar. 

GLAD SOMMAR!

Vi från styrelsen vill bara passa på att önska er alla en GLAD SOMMAR!

Här i Björnrike pågår en hel del. Skistar är i full gång med det nya torget - Björntorget, nere mellan Björnvallen och Grizzly.

Vi i samfälligheten har nu påbörjat arbetena med vår nya angöring till Björnrike. Träden som behöver tas ner är fällda nu. De stora nya skyltarna byggs just nu av en timmerman i Sveg.

Sanddepåerna kommer snart bli målade också.
 

NY VÄLKOMSTSKYLT TILL BJÖRNRIKE

Den stora skylten som välkomnar oss när vi svänger upp till Björnrike har många år på nacken. Vi skissar nu på en ny informationstavla, med samma rustika design som Storhogna och Klövsjö. Vi kommer också bereda bättre plats för bussarna som hämtar upp resenärer, och så en ny plats för brevlådorna.

NYA SANDDEPÅER 

Visa av erfarenheter från de senaste vintrarna så har behovet av sandning ökat och därmed behovet av att förvara rejält med sand.
Vi håller nu på att bygga tre nya sanddepåer. De är utspridda i området så att de som sandar ska kunna arbeta snabbt och effektivt. När säsongen är över kommer de att målas.

SAMFÄLLIGHETEN VÄLKOMNAR BLÄSTERVALLEN

Lantmäteriets förrättning har nu vunnit laga kraft vilket innebär att hela Blästervallsområdet ingår i Björnrike samfällighet. Vi önskar förstås alla fastighetsägare välkomna. Vi kommer att kontakta samtliga berörda och informera om snöröjning av infarter etc.
 

SISTA ETAPP BJÖRNVÄGEN

Planering av sista etappen på Björnvägen pågår. Det handlar om delen från infarten till Grizzly/Blästervallen ner till informationstavlan vid väg 514. Det som ska göras på vägsträckan är i huvudsak att räta upp vägen samt jämna ut stora höjdskillnader, i enlighet med de krav som Trafikverket ställer för att vi ska erhålla statligt vägstöd.

En liten rubrik.

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.