VÄGSKÖTSEL

VINTERUNDERHÅLL
Samfälligheten betalar snöröjaren för att ha två traktorer och en plog-/sandningsbil i beredskap för att rycka ut när det behövs. Vid extrema snöfall finns det förståelse för att resultatet inte kan nå uppsatta villkor och mål.
 
Snöröjningen ska i normalfallet genomföras enligt nedanstående.
  • Snöröjning ska påbörjas när medelsnödjupet uppgår till 6 cm. Vid snöfall under             natten ska snöröjning påbörjas senast klockan 05:00 på morgonen.
  • Snöröjningen starar med att plogbil och traktorer först röjer alla vägar inom området. Vägarna röjs i prioritetsordning så att huvudvägarna tas först. Vägarnas snöröjning kan ta upp till 6 timmar beroende på snömängd.
  • Så snart traktorerna är klara med vägröjningen påbörjas snöröjning av tomtinfarter. Turordningen kommer att varieras under säsongen så att ingen ska uppleva att de alltid kommer sist. Tidsåtgången för röjningen av tomtinfarter varierar starkt beroende på snömängd och om snöfallet har upphört, men under normala omständigheter ska alla tomtinfarter vara röjda inom 8-12 timmars arbete från det att traktorerna påbörjar tomtinfarterna.
  • Sandning av vägar sker kontinuerligt. Snöröjarna bedömer själva när så behövs. Sandning sker endast av de mest utsatta tomtinfarterna och då vid extrema väderförhållanden. Med utsatt menas risk för snöröjare samt stora svårigheter för fastighetsägare att nyttja egen infart. Fastighetsägare ansvarar själv för sandning av den egna tomtinfarten. Det går bra att hämta sand från befintliga sanddepåer inom området.
  • Problem med felparkerade bilar: Inom hela Björnrikeområdet är det parkeringsförbud på vägarna och i vändplaner. Enda skälet är att göra snöröjning möjlig. Samfälligheten kommer fortsatt att arbeta för att undvika felparkerade bilar och från och med säsongen 2016/2017 så bötfälls felparkerade bilar.

VÅR, SOMMAR OCH HÖSTUNDERHÅLL

Underhållet under vår, sommar och höst är betydligt mindre omfattande än vintern. I normalfallet genomförs följande:

  • Eventuella potthål lagas omgående.
  • Grusvägarna hyvlas och därefter saltas.
  • Slyröjning i diken.
  • Området städas med hjälp av ungdomar och föräldrar i Vemdalens IF.
  • Asfalterade vägar sopas renas från vinterns sandning.